Šurlan - obrt za proizvodnju laboratorijskog stakla

Fucane 17, 52203 Medulin
tel: 052 576 619, fax: 052 577 024
e-mail: ured(at)surlan.hr

Boce, kolone, sisaljke

Boca kapalica
Boca kapalica

Sa ubrušenom NB pipetom

Boca kapalica, smeđa
Boca kapalica, smeđa

Sa uburšenom NB pipetom

Boca kapalica po Stroschenu
Boca kapalica po Stroschenu

Sa uburšenom NB pipetom

Boca kapalica po Stroschenu, smeđa
Boca kapalica po Stroschenu, smeđa

Sa uburšenom NB pipetom

Boca za pranje plina
Boca za pranje plina

Samo boca sa NB-L

Nastavak boce za pranje plina
Nastavak boce za pranje plina

Samo nastavak sa filter pločicom