Šurlan - obrt za proizvodnju laboratorijskog stakla

Fucane 17, 52203 Medulin
tel: 052 576 619, fax: 052 577 024
e-mail: ured(at)surlan.hr

Boce, kolone, sisaljke

Nastavak boce za pranje plina

Nastavak boce za pranje plina

Samo nastavak sa filter pločicom

  • izrađen od kvalitetnog borosilikatnog Duran stakla
  • otporan na termička opterećenja do 250°C
  • označen sa jedinstvenim serijskim brojem (za količine veće od 5 komada)
  • isporučuju se sa tvorničkom potvrdom o kvaliteti i termičkoj otpuštenosti stakla (za količine veće od 5 komada)
  • sve ostale veličine koje nisu obuhvaćene specifikacijom izrađujemo prema Vašem zahtjevu
  • pri narudžbi u napomeni naznačite koji porozitet želite

Kat br. Sadržaj
mL
100.00
NB-J
29/32
Porozitet
B-0 ... B-4
142 100 29 Sadržaj
mL
100.00
NB-J
29/32
Porozitet
B-0 ... B-4
Kat br. Sadržaj
mL
250.00
NB-J
29/32
Porozitet
B-0 ... B-4
142 250 29 Sadržaj
mL
250.00
NB-J
29/32
Porozitet
B-0 ... B-4
Kat br. Sadržaj
mL
500.00
NB-J
29/32
Porozitet
B-0 ... B-4
142 500 29 Sadržaj
mL
500.00
NB-J
29/32
Porozitet
B-0 ... B-4
Kat br. Sadržaj
mL
1000.00
NB-J
29/32
Porozitet
B-0 ... B-4
142 010 29 Sadržaj
mL
1000.00
NB-J
29/32
Porozitet
B-0 ... B-4
Kat br. Sadržaj
mL
2000.00
NB-J
29/32
Porozitet
B-0 ... B-4
142 020 29 Sadržaj
mL
2000.00
NB-J
29/32
Porozitet
B-0 ... B-4

Ukoliko želite naručiti proizvode morate biti registrirani korisnik i prijavljen na sustav.