Šurlan - obrt za proizvodnju laboratorijskog stakla

Fucane 17, 52203 Medulin
tel: 052 576 619, fax: 052 577 024
e-mail: ured(at)surlan.hr

Boce, kolone, sisaljke

Sisaljka na vodeni mlaz
Sisaljka na vodeni mlaz

bez nastavaka za čak - čak

Sisaljka na vodeni mlaz
Sisaljka na vodeni mlaz

Sa PTFE pipcem, bez nastavaka za čak - čak

Sisaljka na vodeni mlaz - komplet
Sisaljka na vodeni mlaz - komplet

Sa nastavcima za čak - čak