Šurlan - obrt za proizvodnju laboratorijskog stakla

Fucane 17, 52203 Medulin
tel: 052 576 619, fax: 052 577 024
e-mail: ured(at)surlan.hr

Ljevci

Ljevak, duga cijev
Ljevak, duga cijev

Sa zataljenim gornjim rubom

Ljevak za prah
Ljevak za prah

Sa zataljenim gornjim rubom

Ljevak za odjeljivanje, kruškasti
Ljevak za odjeljivanje, kruškasti

Sa staklenim NB čepom, stakleni pipac

Ljevak za odjeljivanje, kruškasti
Ljevak za odjeljivanje, kruškasti

Sa staklenim NB čepom, PTFE pipac

Ljevak za odjeljivanje, kruškasti, SMEĐI
Ljevak za odjeljivanje, kruškasti, SMEĐI

Sa staklenim NB čepom, stakleni pipac

Ljevak za odjeljivanje, kruškasti, SMEĐI
Ljevak za odjeljivanje, kruškasti, SMEĐI

Sa staklenim čepom, PTFE pipac

Ljevak za odjeljivanje, kruškasti, kratka cijev
Ljevak za odjeljivanje, kruškasti, kratka cijev

Sa staklenim NB čepom, stakleni pipac, DIN 12450

Ljevak za odjeljivanje, konični
Ljevak za odjeljivanje, konični

Sa staklenim NB čepom, stakleni pipac, DIN 12451

Ljevak za odjeljivanje, konični
Ljevak za odjeljivanje, konični

Sa staklenim NB čepom, PTFE pipac, DIN 12451