Šurlan - obrt za proizvodnju laboratorijskog stakla

Fucane 17, 52203 Medulin
tel: 052 576 619, fax: 052 577 024
e-mail: ured(at)surlan.hr

Ljevci

Ljevak za odjeljivanje, konični
Ljevak za odjeljivanje, konični

Sa staklenim NB čepom, st. pipac, graduirani, DIN 12451

Ljevak za odjeljivanje, konični, za tresilicu
Ljevak za odjeljivanje, konični, za tresilicu

Sa staklenim NB čepom, PTFE pipac, DIN 12451

Ljevak za odjeljivanje, cilindrični
Ljevak za odjeljivanje, cilindrični

Sa staklenim NB čepom, stakleni pipac

Ljevak za odjeljivanje, cilindrični
Ljevak za odjeljivanje, cilindrični

Sa staklenim NB čepom, PFTE pipac

Ljevak za odjeljivanje, cilindrični
Ljevak za odjeljivanje, cilindrični

Sa staklenim NB čepom, stakleni pipac, graduirani

Ljevak za odjeljivanje, cilindrični
Ljevak za odjeljivanje, cilindrični

Sa staklenim NB čepom, PTFE pipcem, graduirani

Ljevak za odjeljivanje, cilindrični - otvoreni -
Ljevak za odjeljivanje, cilindrični - otvoreni -

Sa staklenim pipcem, odvodna cijev NB-J

Ljevak za odjeljivanje, cilindrični
Ljevak za odjeljivanje, cilindrični

Sa staklenim NB čepom, stakleni pipac, odvodna cijev NB-J

Ljevak za odjeljivanje, cilindrični
Ljevak za odjeljivanje, cilindrični

Sa staklenim NB čepom, PTFE pipac, odvodna cijev NB-J