Šurlan - obrt za proizvodnju laboratorijskog stakla

Fucane 17, 52203 Medulin
tel: 052 576 619, fax: 052 577 024
e-mail: ured(at)surlan.hr

Posebne izrade

Cilindar za mjerenje sa ljevkom, visoki oblik

Cilindar za mjerenje sa ljevkom, visoki oblik

Graduirani, plava graduacija

  • izrađeni od kvalitetnog Duran stakla,
  • umjereni na tri kalibracijske točke,
    • isporučuju se za tvorničkom potvrdom o kvaliteti i termičkoj otpuštenosti stakla, tvorničkom potvrdom o baždarenju sa obrazcem određivanja volumena internog kontrolnog laboratorija
      • označeni jedinstvenim serijskim brojem (npr. 001/2009, 002/2009 itd.) koji se povezuju za tvorničkim potvrdamaCilindar za mjerenje sa ljevkom, visoki oblik
Cilindar za mjerenje sa ljevkom, visoki oblik

Kat br. Sadržaj
mL
5.00
Podjela
mL
0,1
Tolerancija
± mL
0,1
73 005 01 Sadržaj
mL
5.00
Podjela
mL
0,1
Tolerancija
± mL
0,1
Kat br. Sadržaj
mL
10.00
Podjela
mL
0,1
Tolerancija
± mL
0,1
73 010 01 Sadržaj
mL
10.00
Podjela
mL
0,1
Tolerancija
± mL
0,1
Kat br. Sadržaj
mL
25.00
Podjela
mL
0,5
Tolerancija
± mL
0,6
73 025 01 Sadržaj
mL
25.00
Podjela
mL
0,5
Tolerancija
± mL
0,6

Ukoliko želite naručiti proizvode morate biti registrirani korisnik i prijavljen na sustav.