Šurlan - obrt za proizvodnju laboratorijskog stakla

Fucane 17, 52203 Medulin
tel: 052 576 619, fax: 052 577 024
e-mail: ured(at)surlan.hr

Odmjerno posuđe

Piknometar za asvalt, borosilikatno staklo
Piknometar za asvalt, borosilikatno staklo

Graduirani, sa tvorničkom potvrdom o umjeravanju

Menzura za areometriju
Menzura za areometriju

Odmjerena na uljev (TC, In)

Azometar
Azometar

Graduirani, plava graduacija

Dilatometar
Dilatometar

Gradirani, plava graduacija

Tikvica Le Chatelier
Tikvica Le Chatelier

Odmjerena na uljev (TC, IN), plava graduacije, NB čep

Franz difuzijska ćelija
Franz difuzijska ćelija

Sa plan šlifovima

Bireta za analizu plinova po Hempel-u
Bireta za analizu plinova po Hempel-u

Sa staklenim patent pipcima