Šurlan - obrt za proizvodnju laboratorijskog stakla

Fucane 17, 52203 Medulin
tel: 052 576 619, fax: 052 577 024
e-mail: ured(at)surlan.hr

Posebne izrade

Često puta se u laboratorijima javlja potreba za nabavkom nestandardne aparature, modifikacijom postojeće ili izradom slomljenog dijela skupe staklene laboratorijske aparature.

Sve aparate i dijelove posebnih laboratorijskih aparatura izrađujemo prema Vašem uzorku, skici ili nacrtu iz borosilikatnog i kvarcnog stakla.

Uz aparate izrađujemo i sve ostalo što se standardno ne nudi prema katalogu i postojećim standardnima. Dovoljno je samo da nam skicirate rukom, fotografirate digitalnim fotoaparatom i naznačite mjere kako bi za Vas mogli izraditi željeni artikal.

Sa strane smo naveli neke primjere posebnih izrada po skici, modifikacije postojećih aparata i izrade aparature po nacrtu.